Lidé především

Naším cílem je získat správného kandidáta na správné pracovní místo. Kolegu, který bude individuálně i kolektivně přispívat k naplnění podnikových cílů. Podařilo se nám vybudovat pozitivní a přátelskou firemní kulturu postavenou na zájmu o druhé a etickém chování. Ke každému zaměstnanci přistupujeme individuálně, snažíme se porozumět jeho potřebám za účelem sladění pracovního a soukromého života.

Stejně tak, jako lpíme na nejvyšší kvalitě našich výrobků, hledáme i ty nejlepší kolegy.

Vkročte za námi do světa automotive.