Nákupní ředitel
Ing. Lukáš Večeř
e-mail: LVecer@motorpal.cz
tel.: +420 567 132 173

Vedoucí global sourcing
Ing. Jaroslav Tůma
e-mail: tuma@motorpal.cz
tel.: +420 567 132 750

Vedoucí nákupní logistiky
Martin Vondra
e-mail: MVondra@motorpal.cz
tel.: +420 567 132 745

Vedoucí nákupu
Bc. David Vejslík
e-mail:  DVejslik@motorpal.cz
tel.: +420 567 132 037