Manuál kvality

Ve formulářích jsou použita makra.

Musíte se ujistit, že „stupeň zabezpečení“ maker v Excel, je nastavený na „střední“ (Nástroje – Makro – Úroveň zabezpečení – střední). Bez této konfigurace makra nefungují.