MOTORPAL, a.s. spadá podle vyhlášky 215/2015 Sb. § 11. odst. 7. pod písmeno b –

Spadá do kategorie chráněných zákazníků, zajišťuje a prokazuje bezpečnostní standard dodávky plynu jiný účastník trhu s plynem s možností přístupu ke vstupním údajům tohoto odběrného místa nezbytným pro výpočet bezpečnostního standardu pro případy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie

Dodavatelem plynu je společnost PRE a.s.