Vstřikovače

Vstřikovač, spolu se vstřikovací tryskou, zajišťuje dokonalé rozprášení paliva ve spalovacím prostoru vznětového motoru. Skládá se z držáku a vstřikovací trysky.

MOTORPAL klade stejný důraz na přesnost, kvalitu a technologii vstřikovacích trysek a jejich držáků tak, jako na všechny další komponenty celého vstřikovacího zařízení pro vznětové motory.

MOTORPAL vyrábí celý široký sortiment trysek ve dvou základních provedeních:

  • otvorové pro motory s přímým vstřikováním, s otevíracím tlakem 150 – 320 barů
  • čepové pro motory s předkomůrkou nebo vírovou komůrkou, s nepřímým vstřikem, s otevíracím tlakem 110 – 160 barů
  • pro velké vznětové motory jsou k dispozici provedení s chlazením

MOTORPAL rovněž vyrábí široký sortiment držáků vstřikovacích trysek běžného provedení, dodávaných jak pro motory s přímým, tak s nepřímým vstřikem paliva, o průměrech dříků 17, 21, 25, 32, 45 mm. Jsou k dispozici i verze s chlazením, stejně tak, jako další typy v závislosti na provedení vznětového motoru.

Držáky vstřikovacích trysek jsou dodávány ve velikostech a provedeních dle tohoto přehledu. Je však možné objednat i jiná provedení dle potřeb výrobců vznětových motorů nebo pracovníků servisní sítě.

Běžné typy držáků trysek

Běžné typy držáků trysek mají pružinu dole a otevírací tlak seřizován vymezovacími podložkami

Zvláštní typy držáků trysek

  • Držáky pro trysky DOP.S a DO.S s otevíracím tlakem nastavovaným seřizovacím šroubem (pružina nahoře), které jsou upínány třmenem nebo příložkou (typ VN.S) a nebo držáky s přírubou (typ VP.S) jsou výběhové a dodávají se pouze na náhradní díly.
  • Držáky pro trysky velikosti T, U, V jsou vyráběny v malých sériích podle konkrétních požadavků výrobců vznětových motorů.

Typové označení

V N 98 S 4 6 3 b 1043

 

 

V N 98 S 4 6 3 b 1043
Vstřikovač

 

 

V N 98 S 4 6 3 b 1043
N normální
P přírubový
Z zavrtaný
H s chlazením trysky
S s převlečným šroubem
A abnormální (ostatní)

 

V N 98 S 4 6 3 b 1043
Délka dříku (mm)

 

V N 98 S 4 6 3 b 1043
Velikosti P, S, T, U, V, dle montované vstřikovací trysky

 

 

V N 98 S 4 6 3 b 1043
1 přívod paliva v ose vstříkovače (rovnobežně s osou) bez čistící vložky bez odvzdušňovacího šroubu
2 přívod paliva kolmo k ose vstřikovače
3 přívod paliva v ose vstříkovače (rovnobežně s osou) s čistící vložkou
4 přívod paliva kolmo k ose vstřikovače
5 přívod paliva v ose vstříkovače (rovnobežně s osou) bez čistící vložky s odvzdušňovacím šroubem
6 přívod paliva kolmo k ose vstřikovače
7 přívod paliva v ose vstříkovače (rovnobežně s osou) s čistící vložkou
8 přívod paliva kolmo k ose vstřikovače
9 abnormální

 

 

V N 98 S 4 6 3 b 1043
0 odpad paliva volným otvorem
1 odpad paliva v ose převlečným šroubem
2 odpad paliva kolmo k ose
3 odpad paliva v ose šroubením
4 odpad paliva kolmo k ose
5 odpad paliva v ose přípojkou
6 odpad paliva kolmo k ose
7 odpad paliva kolmo k ose otáčivou přípojkou
8 bez odpadu
9 abnormální

 

 

V N 98 S 4 6 3 b 1043
0 bez kontrolní jehly (bez krytu)
1 bez kontrolní jehly s nasunutým krytem
2 s kontrolní jehlou
3 bez kontrolní jehly s našroubovaným krytem
4 s kontrolní jehlou

 

 

V N 98 S 4 6 3 b 1043
Provedení hlavice a, b, c, u velikosti ‚S‘ – výška x délka (a = 20 mm, b = 35 mm, c = 35 x 68 mm)

 

 

V N 98 S 4 6 3 b 1043
Číslo montážního podkladu