PP.M.f

Vstřikovací soupravy velikosti M v provedení „e“ a „f“ jsou určeny pro malé a střední rychloběžné vznětové motory v automobilním a traktorovém provedení s výkonem až 30 kW/válec. Jejich použití umožňuje plnit emisní předpisy do úrovně EURO / TIER II.

Skříň vstřikovacího čerpadla je tlakově odlita z kvalitní hliníkové slitiny jako monoblok s přírubovým upevněním k bloku motoru. Mnohoblokové řešení skříně vstřikovacího čerpadla odstraňuje její deformace a přispívá, spolu s dalšími konstrukčními prvky, k dokonalé těsnosti celé vstřikovací soupravy. Do skříně vstřikovacího čerpadla jsou shora vloženy polomonoblokové vstřikovací jednotky, které tvoří snadno vyměnitelné a opravitelné montážní celky, umožňující díky značné variabilitě svého provedení dokonalé zvládnutí procesu vstřikování.

Vstřikovací čerpadla jsou vybavena mechanickým univerzálním regulátorem. Lehce přístupné seřizovací prvky zaručují snadné a dokonalé seřízení vstřikovací soupravy.

V regulátoru může být namontován mechanický negativní korektor, sloužící ke korigování přirozené dopravní charakteristiky vstřikovacího čerpadla. Používá se pro nepřeplňované vznětové motory, převážně v kombinaci s mechanickým pozitivním korektorem.

Výkonnostní i omezovací regulátory mohou být vybaveny pneumatickým přetlakovým korektorem. Přetlakový korektor je určen pro přeplňované motory. Slouží ke korekci vstřikované dodávky v nižších otáčkách v závislosti na tlaku vzduchu v sacím potrubí vznětového motoru a současně zabraňuje zvýšení dodávky paliva při prudké akceleraci.

Vyráběné vstřikovací soupravy PP.M.e a PP.M.f splňují podmínky pro práci na moderních motorech. Vysoká živostnost, spolehlivost i možnost napojení na mazací okruh motoru minimalizuje nároky na obsluhu a údržbu v průběhu celé doby exploatace vstřikovací soupravy.

foto 1mod