Cílem této Corporate Compliance Policy = Dodržování zásad společnosti (dále jen „CCP„) je zajistit, že chování Společnosti v obchodních a všech souvisejících vztazích je v plném souladu se všemi etickými a právními normami a požadavky na ochranu hospodářské soutěže, finanční a daňovou integritu, boj proti korupci a dalším formám hospodářské kriminality, ochranu životního prostředí, jakož i vysokou úroveň zaměstnaneckých vztahů, včetně zajištění rovných příležitostí a zákazu diskriminace, a ochrany osobních údajů a IT.

Dodržování zásad společnosti Motorpal, a.s.

Etický kodex

Smluvní doložka