OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Při činnostech společnosti MOTORPAL, a.s. může docházet ke zpracovávání osobních údajů. Společnost přijala v souladu s nařízením GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů příslušná opatření na ochranu poskytnutých osobních údajů. Při jakémkoliv zpracování osobních údajů Vám včas podáme bližší informace. Níže jsou k nahlédnutí vzorové dokumenty, týkající se ochrany osobních údajů.
Oblast dodavatelsko-odběratelská: Informace o zpracování osobních údajů v dodavatelských a jiných vztazích
Dotazník pro zpracovatele: Dotazník pro zpracovatele
Zpracování Cookies: Informace o zpracování souborů Cookies

Bližší informace poskytneme prostřednictvím emailu.