historie
V říjnu 1946 byly položeny základy nového strojírenského podniku v Jihlavě, národního podniku PAL Jihlava, jako pobočného závodu stejnojmenného podniku se sídlem v Českých Budějovicích a později v Praze. Jihlavský závod se 26. července 1949 osamostatnil a k 1. 1. 1950 změnil svůj název na MOTORPAL JIHLAVA, národní podnik, Jihlava, s pevným výrobním programem: „Výroba vstřikovacího zařízení pro vznětové motory“. V počátcích výroby šlo o naprosto nový výrobní program, v naší republice prakticky dosud nevyráběný.

Během desítek let existence musel MOTORPAL čelit celé řadě vnějších vlivů, na které reagoval neustálým rozvojem, hledáním nových cest a budováním pozice na zahraničních trzích. Cílená obchodní politika spolu s kvalitou a spolehlivostí výrobků přinesly řadu nových obchodních příležitostí. Výsledky exportu za rok 2005, které dosahovaly 86% produkce, jsou toho důkazem. Výrobky MOTORPALu našly své uplatnění zejména v zemích západní Evropy, ale také v Asii, Jižní a Severní Americe a Africe. Mezi klíčové zákazníky patří renomované firmy jako Andoria, Deutz, John Deere, Steyr, Škoda VW, Tatra, Wabco, Zetor a další přední výrobci dieselových motorů.

Od počátku svého založení se MOTORPAL zabývá nejen vlastním vstřikováním nafty, ale i celým systémem vstřikování paliva, komplexním servisem a individuálním přizpůsobováním návrhů. Jeho síla spočívá také v tom, že pro vstřikovací systémy je schopen zajistit vlastní výrobou většinu komponentů: jednoválcová čerpadla s cizím pohonem, víceválcová čerpadla (čerpadla s válci v řadě) s vlastním pohonem vačkového hřídele a řadu příslušenství, které se skládá převážně z ventilů, čepových a otvorových trysek, držáků vstřikovacích trysek a palivových filtrů. Produktovou řadu navíc doplňují zkušební přístroje pro seřizování čerpadel a autokomponenty. Vstřikovací systémy společnosti MOTORPAL nacházejí široké uplatnění ve světě dieselových motorů. Vedle motorů pro traktory, nákladní automobily a stavební stroje jsou to také lodní a drážní motory, motory sloužící pro pohon generátorů i motory stacionární.

MOTORPAL klade velký důraz na vyváženost mezi precizností, kvalitou a udržováním kroku s nejmodernějšími technologiemi, což dokazuje skutečnost, že je kvalifikovaným OEM partnerem automobilového průmyslu a výrobců motorů.

Vývojoví pracovníci a konstruktéři MOTORPALu společně s výrobci motorů řeší ekologické problémy spojené se zkvalitňováním řídících systémů motorů, snižováním emisních limitů a v neposlední řadě snižováním energetické náročnosti pohonů. Konkurenční výhodou je také dosažení limitů STAGE IV a TIER 4 FINAL  se zdokonaleným ekonomicky méně náročným standardním systémem vstřikování. Kvalita výrobků Motorpal je první prioritou, splňuje všechny požadavky norem ISO 9001 a ISO 14001.