MOTORPAL je společností, která se pohybuje na trhu výrobců autopříslušenství již více než 50 let. V současné době společnost zaujímá významné místo v rámci Evropského i světového automobilového průmyslu. K našim zákazníkům patří takové společnosti, jako je například Škoda Auto, Bosch, Denso, Steyr, a celá řada dalších.

Naším cílem je vybudovat a rozvíjet zaměstnaneckou společnost, společnost kde zájem, ochota a znalosti jsou klíčem k růstu zaměstnanců v rámci firmy. Základem zaměstnanecké společnosti je spojení příležitosti a ochotou seberealizace. Novým pracovníkům nabízíme zajímavou a tvůrčí práci v dynamicky se rozvíjejícím výrobním odvětví, možnost uplatnit své znalosti a rozvíjet jazykové a odborné oblasti.

  • Máte ochotu maximálně využít své znalosti?
  • Máte chuť pracovat kreativně s možností individuálních cílů?
  • Chcete být realizátory svých snů?

Potom přijďte mezi nás.

Projekt KPKV

 Popis projektu

 Logo    www.esfcr.cz

 Závěrečná zpráva