Odpovědi v rámci VŘ:

1, Způsob podání nabídky?

  • v souboru : Výzva k předložení nabídky – výběrové řízení total fluid management MOTORPAL
    je popsán způsob podání.

2, V seznamu produktů jsou uvedeny produkty s označením PARAMO/MOGUL. Jaké jsou zde možné a již schválené alternativy od MP?

  • Produkty jsou zatím dostupné na trhu. V budoucnu se bude postupně přecházet na identické produkty vyráběné skupinou ORLEN.

3, Produkty s tímto označením již nejsou dostupné a podle naší informace u některých není prozatím stanovena alternativa?

  • Produkty jsou na trhu dostupné a vybraný dodavatel se na první čtvrtletí předzásobí. Pokud se v budoucnu nějaký produkt vyřadí z výrobního portfolia skupiny Orlen, vytipuje Motorpal ve spolupráci s dodavatelem TFM alternativu tohoto výrobku.

4, Nové legislativní změny zavádějí u vybraných produktů povinnost buďto

  1. Značení
  2. Značkování
  3. Značení a značkování

Toto je nutno předem odsouhlasit ve výrobě neboť zde hrozí technologické problémy. Žádáme o zaslání informace, že tento způsob dle legislativy není problém ve výrobě Motorpal.

  • Za aktualizaci bezpečnostních listů a značení, značkování, značení a značkování obalů zodpovídá dodavatel TFM.