vstrikovace_va_provedeni_drzaku.gif

ød ødH KP X Y Matice Délkové rozměry obvykle dle následujících vztahů
Vstřikovací tryska DC.S, DCe.S
25 14,8 28 3,5 M2 LC = L + 55 pro I.;LC = L + 35 pro II.; LC = L + 45, LH = LC — 33, LT=LC — 22 pro III..
21 14,8 28 2,3 M1 LC = L + 54,5 pro I.; LC = L + 34,5 pro II.; LC = L + 50, LH = LC — 37, LT=LC — 22 pro III..
Vstřikovací tryska DOP.S
25 14,8 28 3,5 M5 LC = L + 55 pro I.; LC = L + 35 pro II.; LC = L + 45, LH = LC — 33, LT=LC — 22 pro III..
21 14,8 28 2,3 M3, M4 LC = L + 54,5 pro I.; LC = L + 34,5 pro II.; LC = L + 50, LH = LC — 37, LT=LC — 22 pro III..
Vstřikovací tryska DOP.P
21 14,8 28 2,3 M7, M8 LC = L + 54,5 pro I.; LC = L + 34,5 pro II.; LC = L + 50, LH = LC — 37, LT=LC — 22 pro III..
21 17 14,8 M6 LC = L + 50 pro I.; LH = LC — 37, LT=LC — 22 pro III; LC=LT + 22 pro IV.
17 9,5 20 M6 LC = L + 41,3 pro II.; odpad přípojkou M6