Certifikáty kvality

Společnost MOTORPAL, a.s. byla poprvé úspěšně certifikována podle požadavků mezinárodní normy ISO 9001 v roce 1994. V roce 2002 byly dle požadavků výše uvedených norem certifikovány ostatní pobočné závody (lokality v Batelově a v Jemnici).

V současné době je MOTORPAL certifikován dle požadavků platné mezinárodní normy ISO 9001 včetně pobočných závodů (v Batelově a v Jemnici).

Lokalita Jihlava je navíc držitelem certifikátu ochrany životního prostřední dle platné mezinárodní normy ISO 14001.

Certifikáty kvality

Certifikát ISO 9001:2015 CZ
Certifikát ISO 14001:2015 CZ

 

Osvědčení o plnění povinností

Osvědčení o plnění povinností, rok 2022, CZ
Osvědčení o plnění povinností, rok 2020, CZ