Vstřikovače

Mechanické vstřikovače se skládají z držáku trysky a vstřikovací trysky a zajišťují rozprášení paliva stlačeného vstřikovacím čerpadlem do spalovacího prostoru vznětového motoru.

MOTORPAL vyrábí celou škálu vstřikovačů navržených pro konkrétní typy motorů. Tyto vstřikovače mohou být podle konkrétního typu dimenzovány pro maximální vstřikovací tlak až 1600 bar a mohou mít nastavený otvírací tlak trysky až 320 bar.

Vstřikovače jsou vyráběny pro otvor v hlavě válců od průměru 17 mm s připojovacími rozměry podle norem ISO nebo podle konkrétní specifikace zákazníka.