Komplexní služby

MOTORPAL poskytuje svým zákazníkům ucelený soubor služeb, na míru dle jejich potřeb.

Komplexní dodávka zahrnuje vše od návrhu a vývoje výrobku, včetně naladění potřebného software a after-treatment výfukových spalin, přes výrobu vzorků a následné ověření celého řešení pomocí potřebných testů a dlouhodobých zkoušek, až po přípravu a potřebnou asistenci pro úspěšné zvládnutí homologace a získání certifikace. Nedílnou součástí služeb nabízených zákazníkům je i kompetentní doporučení ohledně možných vylepšení a potřebných úprav některých součástí a příslušenství motorů tak, aby dosažení žádaných parametrů a emisních předpisů bylo možné.

MOTORPAL má významné Research & Development kapacity a kompetence a do vlastního výzkumu a vývoje v oblasti vstřikování ročně investuje kolem 50 milionů Kč.

Od samého počátku se MOTORPAL zabývá vývojem a výrobou systémů pro vstřikování paliva a díky technologickým kapacitám a technickému know-how se tak stal v tomto odvětví jedním ze světových dodavatelů. Kvalita výrobků MOTORPAL je nejvyšší prioritou, všechny závody společnosti jsou tak certifikované dle norem ISO 9001 a ISO 14001.

 

Zajištění individuálního přístupu a komplexního řešení zahrnuje:

- Vyhodnocení výchozího stavu konkrétního motoru, případné doporučení jeho potřebných úprav
- Návrh vstřikovacího systému pro konkrétní motor s ohledem na plnění požadovaného emisního stupně a ostatních parametrů
- Výroba a zajištění potřebných vzorků, návrh řešení after-treatment včetně spolupráce s příslušnými vybranými dodavateli
- Technická a softwarová podpora při aplikaci vstřikovacího systému na motor u zákazníka, individuální řešení software a konfigurace ECU dle požadavků zákazníka a dané aplikace
- Aplikace a naladění vstřikovacího systému na motor, provedení potřebných zkoušek a ověření řešení na motorové zkušebně MOTORPAL
- Provedení všech potřebných testů, příprava motoru k homologaci a zajištění certifikace u akreditovaných zkušeben
- Optimalizace motoru pro splnění všech zákazníkem požadovaných parametrů
- Podpora při zahájení předseriové a seriové výroby

 

Příklad našeho produktu

(zvýrazněná část)