Kalírna a Galvanovna

Historie tepelného zpracování v jihlavském závodě společnosti MOTORPAL sahá do doby jejího vzniku. Pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy byly postupem času původní solné a cementační pece typu Monocarb nahrazovány modernější technikou, aby MOTORPAL byl schopen pokrývat požadavky zákazníků zejména v oblasti Kvality. Do provozu byly uvedeny víceúčelové pece Aichelin a Ipsen a zároveň s nimi také vakuová pec na kalení rychlořezných ocelí.

MOTORPAL se v oblasti tepelného zpracování zařadil na velmi dobrou úroveň a stal se soběstačným v oblasti většiny tepelných zpracování. Další přelomový rok nastal v roce 2011, kdy byla dodána pec Ipsen RVTC-PC na nízkotlakou cementaci trysek.

V současné době nabízí MOTORPAL široké spektrum tepelného zpracování a povrchových úprav.

 

Základní zpracování