Historie Jemnice

Začátek roku 1968, to je doba, kdy se otevřely brány MOTORPALU v pobočném závodě v JEMNICI. Historie budov jemnického závodu má však mnohem starší minulost. Původně měly totiž sloužit jako moderní škola. S výstavbou se začalo už v roce 1947. Už o tři roky později se však od záměru upustilo. V tomto období se postavily první budovy současného areálu, další pak přibyly do roku 1951, kdy měl v tomto místě vyrůst závod národního podniku Továrny na piana a varhany Hradec Králové. I od tohoto záměru se však nakonec upustilo. Prostory nakonec převzaly v roce 1953 Československé automobilové opravny n. p. Brno a už o rok později zde zahájily opravárenskou činnost. Prováděly se zde drobné opravy osobních i nákladních vozů pro civilní sektor a později generální opravy vojenských vozidel. Brzy však tehdejší haly přestaly dostačovat, proto byla v letech 1961 a 1962 postavena nová hala o ploše 3800 metrů čtverečních.

Koncem 60. let se do zdejší historie začala zapisovat společnosti MOTORPAL. Právě v této době se automobilová výroba v Československu intenzivně rozvíjela a jihlavská továrna hledala nové prostory. Měly sloužit, jak jinak, k výrobě vstřikovacích čerpadel pro naftové motory a jejich příslušenství. To je ostatně nejpodstatnější součástí i dnešní výroby v Jemnici.

Pobočný závod tehdejšího národního podniku MOTORPAL vznikl 1. 1. 1968. Výroba byla podstatně náročnější, a tak bylo nutné provozy přizpůsobit novým požadavkům a potřebám přesné strojírenské výroby. Nejprve se v Jemnici vyráběla závaží regulátorů, tělesa čerpadel a čističů, následně se zde tyto díly i montovaly a vznikla tu podniková lisovna.

V sedmdesátých letech přestávaly MOTORPALu stačit  stávající výrobní kapacity na povrchovou úpravu a tepelné zpracování. Proto v Jemnici vznikla nová kalírna a galvanovna. V roce 1970 navíc MOTORPAL převzal od SVA Dačice zdejší výrobu ojnic pro nákladní automobily a pro kompresory. Výroba ojnic se od té doby stala druhým nosným programem závodu.

Vlivem nárůstu nových výrobků v sortimentu čerpadel se závod MOTORPALu v Jemnici postupně specializoval na výrobu úplných zvedáků, přesuvníků vstřiku a čističů paliva. Výroba ojnic byla tedy i kvůli klesajícím objemům zrušena.

Po roce 1989, kdy se změnily nejen politické poměry, ale i ekonomické podmínky, bylo nutné hledat nové zákazníky. Firma si udržela spolupráci s tuzemskými odběrateli – Avií, Zetorem, Tatrou nebo Liazem. Rozvíjela se však zároveň spolupráce s firmou Bosch, pro kterou se v Jemnici vyráběly zvedáky, přesuvníky vstřiku pro montáž i náhradní díly a výroba spojek. Spolupráce s Boschem se stala základem pro výrobní program závodu Jemnice.

V současné době je výrobní závod v Jemnici druhým největším výrobním závodem MOTORPAL, a.s. Zaměstnává téměř 265 lidí a tím se stává jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů ve městě. V současnosti se specializuje na výrobu přesných dílců pro mechanická vstřikovací čerpadla a nově i aktuátorů pro poslední generaci elektronicky řízených čerpadel.