Whistleblowing

Whistleblowing (ochrana oznamovatelů)

Příslušná osoba: Ing. Lucie Pospíšilová

E-mail: LPospisilova@motorpal.cz
Telefonní kontakt: +420 567 132 532

Kontaktní adresa:
Ing. Lucie Pospíšilová
MOTORPAL, a.s.
Humpolecká 313/5
587 41 Jihlava
Obálku označte Whistleblowing-neotvírat

Whistleblowing informace